Lubuskie Talenty

   Rozpoczyna się nabór do programu stypendialnego „Lubuskie Talenty” realizowanego przez Samorząd Województwa Lubuskiego w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego do zapoznania się z zasadami przystąpienia do projektu.

   Termin składania wniosków 21.10.2019 – 8.11.2019.

   Szczegółowe informacje na stronie:

http://lubuskie.pl/news/26180/806/Lubuskie-Talenty/d,news-bootstrap/

 

Obiady październik

 

 

OBIADY PAŹDZIERNIK 2019 r.

21 dni obiadowych(bez 11 i 14.10)

21 x 5,-zł = 105,-zł

wpłaty na konto do 03.10.2019

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

 

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW!!!!!!!!!

INFORMACJE o OBIADACH i ODPISACH:

tel. 68 470 70 25 lub 68 470 70 24

 

 

 

Zebranie z rodzicami

 

 

Dnia 12 września 2019r., o godz.18.00, odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas,

wg następującego harmonogramu:

 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

I BP

Magdalena Nowakowska

35

I EP

Wioletta Szkwarek

22

I HP

Paulina Ćwik

32

I MP

Barbara Malina - Tyda

14

I PP

Karolina Wesołek

25

I BG

Krystyna Kotarska

33

I EG

Robert Kuca

13

I HG

Dorota Napierała

12

I MG

Agnieszka Czernicka

12A

I PG

Aleksandra Ejchart

15

II B

Agnieszka Bekiesz

11A

II E

Paweł Maciejewski

24

II H

Dorota Wierzbicka

21

II M

Marcin Czajka

9

II P

Donata Malinowska

1A

III B

Violetta Dudziak

34

III E

Monika Kapała

8

III H

Katarzyna Fligier

31

III M

Agnieszka Bluszcz

23

III P

Agnieszka Markowska

11

O godz. 18.45, w stołówce szkolnej, odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

Stypendia szkolne

 

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304 (sekretariat) i pokój 308 oraz na stronie www.mops.zgora.pl

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

do 16 września 2019 roku

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia

rozkład zajęć

Obowiązujący od 3 września 2019 plan lekcji dostępny jest w systemie Librus

Back to Top