OBIADY – MARZEC 2018r.

OBIADY – KWIECIEŃ 2018r.

15 dni obiadowych

od 04.04.2018 - 27.04.2018

 wpłaty na konto

od 01.04.2018. do 06.04.2018r.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW.

DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO SZKOŁY.

 Przy wpłatach za dany miesiąc proszę uwzględnić odpisy

za miesiąc poprzedni

15x 4,50 = 67,50 zł

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

 

Zofia Matysiak – intendent szkoły       tel. 684707025

Back to Top