OBIADY – Czerwiec 2018r.

12 dni obiadowych od 04.06.2018 - 20.06.2018  bez 07.06.2018 /FESTYN/

 wpłaty na konto do 08.06.2018r.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW. DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO SZKOŁY.

Przy wpłatach za dany miesiąc proszę uwzględnić odpisy za miesiąc poprzedni oraz wyjazdy na wycieczki w czerwcu 2018r.

W MIESIĄCU CZERWCU ODPISÓW BIEŻĄCYCH NIE DOKONUJEMY

12x 4,50 = 54,00 zł

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

 

Zofia Matysiak – intendent szkoły       tel. 684707025

Back to Top