Obiady listopad

Odpłatność za obiady – grudzień 2018r.

14 dni obiadowych od 03.12.2018 do  20.12.2018r.

14x 4,50 = 63,00 zł

wpłaty na konto od 03.12 - 06.12.2018 r.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW.

Przy wpłatach za dany miesiąc proszę podać : nazwisko, imię,klasa, ilość i konkretne dni obiadowe .

Wpłaty należy pomniejszyć o odpisy dokonane w poprzednim miesiącu.

Informacji udziela intendent szkoły: tel. 684707025 lub 684707024

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

Back to Top