Stypendia szkolne

 

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304 (sekretariat) i pokój 308 oraz na stronie www.mops.zgora.pl

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

do 16 września 2019 roku

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia

Back to Top