Młodzieżowe Centrum Kariery

          

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W ZIELONEJ GÓRZE

 

Młodzieżowe Centrum Kariery

 

Jesteś młodym człowiekiem, poszukującym swojej drogi rozwoju?

Masz mnóstwo pytań i pomysłów a może pustkę w głowie?

Zapraszam, przyjdź, porozmawiajmy!

 

Jestem doradcą zawodowym i zapraszam do kontaktu, szczególnie III klasy.

 

08.11.2016 w godzinach 10.30-12.00

 

Sala: MEDIOTEKA SZKOLNA V LO

 

Poszukujesz:

·        wsparcia w identyfikacji swoich zasobów istotnych dla funkcjonowania zawodowego,

·        wsparcia w projektowaniu indywidualnych planów działania,

·        informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,

·        badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych organizacji zajęć w zakresie nauki aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy

·        wsparcia  w zaprojektowaniu indywidualnych planów działania,

·        udzielenia informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy

·        przybliżenia zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,

·        badania preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych organizacji zajęć w zakresie nauki aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy.

·        przygotowywania do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery

·        nauczania technik autoprezentacji,

·        przybliżenia zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,

·        a może jeszcze inne kwestie zawodowe zaprzątają głowę?

 

Młodzieżowe Centrum Kariery to jednostka realizująca usługi o charakterze komplementarnym, dobierane w zależności od lokalnych potrzeb młodzieży. Usługi świadczone przez MCK to: 

1.      Usługa poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy,

2.      Usługa pośrednictwa pracy,

3.      Usługa szkolenia zawodowego.

Back to Top