SLEEVEFACE – UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ!

 

Akcja medioteki!

W czwartek, 5 stycznia 2017 r.

 zapraszamy do medioteki V LO

na akcję SLEEVEFACE – UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ!

        

Akcja polega na wybraniu okładki książki i wmontowaniu jej  w zdjęcie twarzy lub sylwetki, tak aby stanowiło to całość.

                                        

 Wybrane prace będą prezentowane na wystawie w mediotece podczas  Dnia Otwartego Szkoły (w marcu).

Back to Top