PROFILE KSZTAŁCENIA w V LO (od roku szkolnego 2017/2018):

PROFIL BIOMEDYCZNY (oznaczenie klasy B)


PROFIL HUMANISTYCZNY Z EDUKACJĄ FILMOWĄ LUB WARSZTATAMI Z PSYCHOLOGII* (oznaczenie klasy H)


PROFIL EKONOMICZNO-JĘZYKOWY (oznaczenie klasy E)


PROFIL MATEMATYCZNY (oznaczenie klasy M)

PROFIL POLITECHNICZNY (oznacznie klasy P)


ROZSZERZENIA I UZUPEŁNIENIA (wynikające z nowej siatki godzin)

rozszerzenia:

  • klasa 1 B: biologia, chemia/j.obcy
  • klasa 1 H: język polski, biologia*, historia, wiedza o społeczeństwie/historia sztuki

 *PROPOZYCJA PROFILU W ZMODYFIKOWANYM KSZTAŁCIE

  • klasa 1 E: język obcy, geografia, matematyka
  • klasa 1M: matematyka, chemia, fizyka/informatyka/j.obcy

uzupełnienia:

  • klasa 1 B: laboratorium chemiczne i biologiczne
  • klasa 1 H: edukacja filmowa, warsztaty z zakresu psychologii
  • klasa 1 E: elementy ekonomii i matematyki w ekonomii
  • klasa 1M: laboratorium fizyka/chemia, matematyka w informatyce

Uwaga! Istotna informacja:

Decydując się na realizację określonych rozszerzeń, musisz liczyć się z konsekwencjami swojego wyboru- PATRZ UWAŻNIE, CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM!