Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI 2017

(zgodnie z zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty z dn. 12.04.2016r, z późniejszymi zmianami)

 

    Składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

od 15 maja do 26 maja 2017r. do godz 15.00

    Przyjmowanie dokumentów ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym oraz innych zawiadczeń i dyplomów

od 23 do 27 czerwca 2017r., do godz. 15.00

    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do szkoły

29 czerwca 2017r., godz. 12.00

    Potwierdzenie woli podjęcia nauki

do 06 lipca 2017r., do godz. 15.00

    Ogłoszenie listy przyjętych, którzy potwierdzili wolę nauki oraz nieprzyjętych

07 lipca 2017r., godz. 12.00

 

 

PROFILE KSZTAŁCENIA w V LO (od roku szkolnego 2017/2018):

 

PROFIL BIOMEDYCZNY (oznaczenie klasy B)


PROFIL HUMANISTYCZNY Z EDUKACJĄ FILMOWĄ LUB WARSZTATAMI Z PSYCHOLOGII* (oznaczenie klasy H)


PROFIL EKONOMICZNO-JĘZYKOWY (oznaczenie klasy E)


PROFIL MATEMATYCZNY (oznaczenie klasy M)

 

PROFIL POLITECHNICZNY (oznacznie klasy P)

 


ROZSZERZENIA I UZUPEŁNIENIA (wynikające z nowej siatki godzin)

rozszerzenia:

 • klasa 1 B: biologia, chemia/j.obcy
 • klasa 1 H: język polski, biologia*, historia, wiedza o społeczeństwie/historia sztuki

 *PROPOZYCJA PROFILU W ZMODYFIKOWANYM KSZTAŁCIE

 • klasa 1 E: język obcy, geografia, matematyka
 • klasa 1M: matematyka, chemia, fizyka/informatyka/j.obcy

uzupełnienia:

 • klasa 1 B: laboratorium chemiczne i biologiczne
 • klasa 1 H: edukacja filmowa, warsztaty z zakresu psychologii
 • klasa 1 E: elementy ekonomii i matematyki w ekonomii
 • klasa 1M: laboratorium fizyka/chemia, matematyka w informatyce

Uwaga! Istotna informacja:

Decydując się na realizację określonych rozszerzeń, musisz liczyć się z konsekwencjami swojego wyboru- PATRZ UWAŻNIE, CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM!

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI (język polski – według zarządzenia ogólnego + 3 wskazane przez szkołę w zależności od profilu):


klasa 1B:

 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia


klasa 1H:

 • język polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia


klasa 1E:

 • język polski,
 • matematyka,
 • geografia,
 • język obcy


klasa 1M:

 • język polski,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka

 

klasa 1P:

 • język polski;
 • matematyka;
 • fizyka;
 • infomatyka

 

LEKTORATY W GRUPACH MIĘDZYODDZIAŁOWYCH – ZALEŻNYCH OD POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA.

 

 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ W PROCESIE REKRUTACJI 2017/2018

Mkasymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w toku rekrutacji - 200

Za wyniki egzaminu gimnazjalnego można uzyskać maksymalnie 100 punktów (mnożąć wyniki z j. polskiego, historii i wos-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz j. obcego na poziomie podstawowym przez 0,2):

 • Za ocenę z j. polskiego i trzech pozostałych przedmiotów wskazanych przez szkołę maksymalnie 18:
  • 18 - celujący
  • 17 - bardzo dobry
  • 14 - dobry
  • 8 - dostateczny
  • 2 - dopuszczający
 • Za osiągnięcia dodatkowe:
  • Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7
  • Za aktywność na rzecz innych, w tym wolontariat i samorząd uczniowski - 3
  • Na szczeblu ponadwojewódzkim:
   • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10
   • Za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7
   • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5
  • Na szczeblu wojewódzkim:
   • Za uzykanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10
   • Za uzykanie 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7
   • Za uzykanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5
   • Za uzykanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 7
   • Za uzykanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5
   • Za uzykanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3
 • Za osiągnięcia w zawodach z wiedzy, sportowych i artysycznych:
  • na szczeblu międzynarodowym - 4
  • na szczeblu krajowym - 3
  • na szczeblu wojwódzkim - 2
  • na szczeblu powiatowym - 1

   

 UWAGA!!! Jeśli kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie może uzyskać 18 punktów.

Osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum!

Back to Top