Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI 2017

(zgodnie z zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty z dn. 29.01.2016r, z późniejszymi zmianami)

 

    Składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

od 09 maja do 10 czerwca 2017r. do godz 15.00

    Przyjmowanie dokumentów ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym oraz innych zawiadczeń i dyplomów

od 24 do 28 czerwca 2017r., do godz. 15.00

    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do szkoły

05 lipca 2017r., godz. 12.00

    Potwierdzenie woli podjęcia nauki

do 12 lipca 2017r., do godz. 15.00

    Ogłoszenie listy przyjętych, którzy potwierdzili wolę nauki oraz nieprzyjętych

15 lipca 2017r., godz. 12.00

 

 

PROFILE KSZTAŁCENIA w V LO (od roku szkolnego 2017/2018):

 

PROFIL BIOMEDYCZNY (oznaczenie klasy B)


PROFIL HUMANISTYCZNY Z EDUKACJĄ FILMOWĄ LUB WARSZTATAMI Z PSYCHOLOGII* (oznaczenie klasy H)


PROFIL EKONOMICZNO-JĘZYKOWY (oznaczenie klasy E)


PROFIL MATEMATYCZNY (oznaczenie klasy M)

 

PROFIL POLITECHNICZNY (oznacznie klasy P)

 


ROZSZERZENIA I UZUPEŁNIENIA (wynikające z nowej siatki godzin)

rozszerzenia:

 • klasa 1 B: biologia, chemia/j.obcy
 • klasa 1 H: język polski, biologia*, historia, wiedza o społeczeństwie/historia sztuki

 *PROPOZYCJA PROFILU W ZMODYFIKOWANYM KSZTAŁCIE

 • klasa 1 E: język obcy, geografia, matematyka
 • klasa 1M: matematyka, chemia, fizyka/informatyka/j.obcy

uzupełnienia:

 • klasa 1 B: laboratorium chemiczne i biologiczne
 • klasa 1 H: edukacja filmowa, warsztaty z zakresu psychologii
 • klasa 1 E: elementy ekonomii i matematyki w ekonomii
 • klasa 1M: laboratorium fizyka/chemia, matematyka w informatyce

Uwaga! Istotna informacja:

Decydując się na realizację określonych rozszerzeń, musisz liczyć się z konsekwencjami swojego wyboru- PATRZ UWAŻNIE, CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM!

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI (język polski – według zarządzenia ogólnego + 3 wskazane przez szkołę w zależności od profilu):


klasa 1B:

 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia


klasa 1H:

 • język polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia


klasa 1E:

 • język polski,
 • matematyka,
 • geografia,
 • język obcy


klasa 1M:

 • język polski,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka

 

klasa 1P:

 • język polski;
 • matematyka;
 • fizyka;
 • infomatyka

 

LEKTORATY W GRUPACH MIĘDZYODDZIAŁOWYCH – ZALEŻNYCH OD POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA.

Back to Top